Ostoskassisi on tyhjä.

Tulikoe, ihmisten johtaminen sodan ja rauhanaikana


Ilman johtamista ei synny tuloksia. Hyviin tuloksiin päästään vain hyvän johtamisen avulla. Johtajana menestyminen edellyttää ennakkoluulottomuutta, jatkuvaa itsensä kehittämistä, taitoa löytää johtamisen keinoja myös uusissa ja vaikeissa tilanteissa sekä kykyä toimia ihmisten kanssa. Nämä samat vaatimukset asetetaan niin sodan kuin rauhanajan johtajalle.

Kirjassa rakennetaan siltaa viime sotien sotilasjohtamisesta tämän päivän syväjohtamiseen. Eri alojen asiantuntijat havainnoillistavat siviili- ja sotilasjohtamisen yhtäläisyyksiä. Kummassakin on pohjimmiltaan kysymys samasta asiasta, ihmisten johtamisesta. Kirja on tarkoitettu kaikille johtamisesta ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille.

Suomen Reserviupseeriliitto.
Gummeruksen Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2001.
Kovakantinen, sivuja 295.


Yksittäistuote

Myyty
Myyty