Ostoskassisi on tyhjä.

Toisen maailmansodan historia osat 1-4


Kurt von Tippelskirch on kokenut sotilas, jonka kirjoittama Toisen maailmansodan historia on herättänyt kaikkialla maailmassa suurta huomiota ja saanut osakseen kiittävää tunnustusta. Ryhtyessään valmistelemaan ja toteuttamaan historiateostaan hän on tehnyt työtä saksalaisella perusteellisuudella. Hän on tutkinut sadottain erilaisia pöytäkirjoja, asiakirjoja ja sotapäiväkirjoja sekä aikakaus- ja sanomalehtien artikkeleja. Niin ikään hän on suorittanut lukuisija henkilökohtaisia haastatteluja sekä tarkistanut tietoja monista lähde- ja muistelmateoksista.

Saksalaisena maavoimien upseerina hän käsittelee Saksan maarintamia ja varsinkin Neuvostoliiton vastaista rintamaa tarkemmin kuin muuta sodankäyntiä. Jotta kuitenkin sodasta voitaisiin antaa mahdollisimman tasapuolinen kuva, teoksen suomenkieliseen laitokseen on liitetty lukuisista toista maailmansotaa käsittelevistä muistelmateoksista runsaasti autenttisisa kuvauksia.

Werner Södeströmin kirjapainossa
Porvoossa 1960.
Kovakantinen.


Yksittäistuote

Myyty
Myyty