Ostoskassisi on tyhjä.

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 
Y-tunnus: 080 9814-5 

Yhteystiedot: 

Hermannin rantatie 2 A 
00580 Helsinki, 
Kalasatama puh. 050 501 4868 
rekisteriasiat@kierratyskeskus.fi 

Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa: 

Tietosuojavastaava Henry Palmroos 
henry.palmroos@kierratyskeskus.fi 
puh. 0400 348 108 

Rekisterinnimi 

Kierrätyskeskuksen asiakasrekisteri 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n (jäljempänä Kierrätyskeskus) tietosuojaseloste. 
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perustana on Kierrätyskeskuksen palvelujen käyttäminen tai käyttäjän vapaaehtoinen suostumus. Mikäli et hyväksy tämän tietosuojalausekkeen mukaisia käytäntöjä, emme suosittele, että luovutat henkilötietojasi Kierrätyskeskukselle. 

 • Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin käyttötarkoituksiin: 
 • Kierrätyskeskuksen ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon, hoitoon ja kehittämiseen 
 • Kilpailujen ja kampanjoiden toteutukseen 
 • Kanta-asiakastiedotteisiin 
 • Kierrätyskeskuksen palvelujen tarjoamiseksi, toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi mm. myymälä-, koulutus-, nouto/toimitus- ja verkkokauppapalvelut 
 • Tilastointitarkoituksiin 
 • Tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, mikäli asiakas on antanut nimenomaisen suostumuksensa tähän 

 

Rekisterin tietosisältö 

 • Asiointikerrat ja toimipisteet 
 • Asuinalue 
 • Etu- ja sukunimi 
 • Ikä 
 • IP-osoitetiedot 
 • Markkinointiluvat 
 • Ostotiedot: kuten keskiostos ja tuoteryhmätiedot 
 • Postinumero 
 • Postiosoite 
 • Postitoimipaikka 
 • Puhelinnumero 
 • Sivuanalytiikka (Google Analytics) 
 • Sähköpostiosoite 
 • Tiedot asiakkaan tilauksista, toimituksista ja palautuksista 

 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä hänen rekisteröityessään käyttämään Kierrätyskeskuksen palveluita tai osallistuessaan Kierrätyskeskuksen kampanjaan tai arpajaisiin. Henkilötietoja voidaan päivittää väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristeristä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. 

Verkkosivustojen kävijämääriä ja muita yleisiä anonyymejä tietoja seurataan verkkoanalytiikan (Google Analytics) ja evästeiden avulla tai muuta vastaavaa tekniikkaa käyttäen. 

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. Kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta. 

 

Säännönmukaiset tietojenluovutukset 

Kierrätyskeskus ei lähtökohtaisesti myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi eteenpäin. 

Kierrätyskeskus saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa ylläpitoon, käyttäjätietojen analysointiin, asiakasviestintään ja toimituksien toteuttamiseen. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Kierrätyskeskuksen alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kuin ne osallistuvat palvelujen toteuttamiseen ja tässä tietosuojalausekkeessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. 

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Kierrätyskeskus pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietoja EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluita hyödyntäen. 

Palveluissa saatetaan kuitenkin joissakin tapauksissa käyttää myös muualla sijaitsevia toimijoita, palveluja ja palvelimia käyttäen ja tällöin henkilötietojasi saatetaan siirtää eri maiden välillä. Tällöin Kierrätyskeskus huolehtii henkilötietojen suojan riittävästä tasosta. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Tietojärjestelmissä tietoturvallisuus varmistetaan teknisin ja organisatorisin toimenpitein, kuten käyttöoikeuksien rajaamisella, palomuureilla, tietosuojaohjelmistoin, aktiivisella verkonvalvontajärjestelmällä ja salaustekniikoita hyväksi käyttäen.  

Manuaalisesti tallennettu tieto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Henkilötietojen käsittelyn yhteydessä ylijäänyt henkilötieto poistetaan silppurin tai turvapaperisäiliöiden kautta. 

 

Henkilötietojen säilytysaika 

Asiakkaiden ja heihin liittyvien henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin se on tarpeellista, esim. asiakassuhteen voimassaolon ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen poistamme henkilötiedot järjestelmistämme, ellei lainsäädäntö vaadi pidempää säilytysaikaa. 

 

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia henkilötietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö on maksuton kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen:  

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy  Henkilötietojen tarkastuspyyntö  Hermannin rantatie 2 A  00580 Helsinki 

 

Tarkastuspyynnössä tulee mainita: 

 • Nimi 
 • Henkilötunnus 
 • Rekisterin nimi 
 • Täydelliset osoitetiedot ja puhelinnumero 

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä Kierrätyskeskukseen osoitteeseen rekisteriasiat@kierratyskeskus.fi. Huomioithan, että pyynnön on tultava samasta sähköpostiosoitteesta, jolla se on aikaisemmin rekisteröity.  

Oikaisemme tai poistamme pyynnöstä virheelliset, tarpeettomat tai puutteelliset henkilötiedot. Lähetä postia osoitteeseen rekisteriasiat@kierratyskeskus.fi. Huomioithan, että pyynnön on tultava samasta sähköpostiosoitteesta, jota oikaisupyyntö koskee. 

Mikäli sähköpostin lähettäminen ei ole mahdollista alkuperäisestä osoitteesta, tehdään pyyntö kirjallisesti allekirjoitettuna tietosuojaselosteen ”Yhteystiedot” kohdassa olevaan osoitteeseen. 

Mikäli huomaat käsittelyssä puutteita, tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle. 

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen 

Kierrätyskeskus kehittää jatkuvasti palveluitansa, ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteeseen säännöllisesti. Mikäli tietosuojaseloste muuttuu oleellisesti, ilmoitamme siitä verkkosivustoillamme ja rekisteröidyille itselleen.

 

Päivätty 18.5.2018

 

Käytetystä tavarasta saat uniikin lahjan!