Ostoskassisi on tyhjä.

Muuttuva pesimälinnusto


Tähän jokaisen lintuharrastajan perusteokseen on koottu keskeinen tietämys Suomessa pesivien lintulajien levinneisyydestä, runsaudesta ja kannanmuutoksista sekä niihin vaikuttavista ympäristötekijöistä.

Tekijät: Risto A. Väisänen, Esa Lammi ja Pertti Koskimies.
Otavan Kirjapaino, Keuruu 1998.
Sivuja 567.


Yksittäistuote

Myyty
Myyty