Ostoskassisi on tyhjä.

Maapallon eläinkuvasto


Teoksen tekstiä laadittaessa on lähdeteoksena ensi sijassa käytetty suomalaisen luonnontutkimuksen suurteosta, professorien K.E.Kivirikon, T.H.Järven ja U.Saalaksen sekä lehtorien E.W.Suomalaisen ja Hannes Salovaaran toimittamaa Maapallon Eläimistöä. Esityksessä on noudatettu uusimpien oppikirjojen järjestelmää, niin että eri eläinryhmät ja -lajit seuraavat toisiaan luonnollisen järjestelmän mukaisesti. Kustakin lajista ja ryhmästä on pyritty esittämään kaikkein olennaisin: ulkomuoto luonteenomaisine tuntomerkkeineen, silmäänpistävimmät värit, ääni ym. ominaisuudet, oleskelupaikat ja varsinkin elintavoissa havaittavia erikoisuudet sekä merkitys - hyöty tai vahinko - luonnon ja ihmisen taloudessa. Ja kun kysymyksessä on nimenomaan kuvasto, on kuvitukseen kiinnitetty mahdollisimman paljon huomiota. Teos sisältää 2579 kuvaa.

Toimittanut Lauri Hirvensalo
WSOY 1955
Kovakantinen, sivuja 715


Yksittäistuote

Myyty
Myyty