Ostoskassisi on tyhjä.

Kirsti Gallen-Kallelan elämä 1932-1980 - Kaari Raivio


Kirsti Gallen-Kallelan kirjeiden ja päiväkirjamerkintöjen kautta lukijalle välittyy hänen lämmin kiintymyksensä vanhempiaan ja erityisesti isäänsä Akseli Gallen-Kallelaa kohtaan. Tämän kuoleman jälkeen Kirsti Gallen-Kallela tunsi velvollisuudekseen valvoa, että isän toivomuksia taideaarteiden osalta noudatettaisiin. Akseli Gallen-Kallela oli toivonut, että kokoelma säilyisi niitä varten perustettavassa museossa. Toisin kuitenkin kävi. Taiteilijan omaiset eivät päässeet perinnönjaossa yksimielisyyteen - sukuriita jatkuu ja suuri osa suomalaisen kuvataiteen historiaan kuuluvan mestarin töistä on sekä yleisön että tutkijoiden ulottumattomissa.

1. painos
Weilin+Göös, 1988
Kovakantinen, sivuja 399


Yksittäistuote

Myyty
Myyty