Ostoskassisi on tyhjä.

Fennomanian perilliset


Matti Virtasen Fennomanian perilliset - Poliittiset traditiot ja sukupolvien dynamiikka

"Matti Virtanen on tehnyt pitkän synteesin, Suomen poliitisen elämänkerran, jonka käännekohtina on neljä avaintapahtumaa: sodat 1809, 1918, 1939-40, 1941-44 ja niiden vaikutukset.

Historiallisia tutkimuksia, elämänkertoja ja muistelmia lähteinä käyttäen Virtanen erottaa, yhdistää ja ketjuttaa tuoreella otteella: mm. Akateeminen Karjala-Seura, talvi- ja jatkosodan polvet, 60-lukuisuus ja taistolaisuus tulevat uudella tavalla ymmärretyksi. Loppuluvussa historiallinen aines tiivistyy ja yleistyy sosiaalipsykologiseksi sukupolvimalliksi, joka saa empiirisen osan avautumaan yllättävästä suunnasta.
Fennomanian perilliset on osoitus siitä, että tieteellisesti vahva ja uutta luova kirja on mahdollista kirjoittaa elävästi ja eläytyvästi, hyvin."

Julkaisija: Stakes, 2001, ensimmäinen painos


Yksittäistuote

Myyty
Myyty